Mara Dobresco and Andrei Kivu


K 20 maja 2019r. poniedziałek, godz. 19.00
SALA BALOWA MUZEUM- ZAMKU W ŁAŃCUCIE

KONCERT KAMERALNY

MARA DOBRESCO – fortepian
ANDREI KIVU      – wiolonczela

Tadeusz Deszkiewicz – słowo

W programie:
Z. Kodaly -Sonata op.4 na wiolonczelę i fortepian
Z. Kodaly – Adagio na wiolonczelę i fortepian
P. Constantinescu – Joc Dobrogean na fortepian
Z. Kodaly – Sonatina na wiolonczelę i fortepian
H. Radulescu – Ancestral bells na wiolonczelę i fortepian
S. Toduta – Adagio na wiolonczelę i fortepian
J.S. Bach – Fuga z Sonaty skrzypcowej g – moll nr 1
(transkrypcja na wiolonczelę solo – Andrei Kivu)
F. Chopin – Nokturn cis – moll op. Posthume
D. Szostakowicz – Sonata op. 40 na wiolonczelę i fortepian

Cena: 30zł