Wroclaw Baroque Orchestra

25 maja 2019 r.  sobota, godz. 19. 00
BAZYLIKA OO. BERNARDYNÓW W LEŻAJSKU

WROCŁAWSKA ORKIESTRA BAROKOWA
CHÓR NARODOWEGO FORUM MUZYKI

ANDRZEJ KOSENDIAK –dyrygent
ZBIGNIEW PILCH –
skrzypce
JOANNA DOBRAKOWSKA –
mezzosopran
BOŻENA BUJNICKA –
sopran
ALDONA BARTNIK –
sopran
MACIEJ GOCMAN – tenor
SZYMON KOMASA –
baryton
AGNIESZKA FRANKOW – ŻELAZNY –
przygotowanie chóru

Stefan Münch – słowo

W programie:
J. S. Bach – Msza h –moll

Cena: 20zł

Bilety bez miejsc numerowanych