Kontakt

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego
ul. Chopina 30, skr. poczt. 204
35-959 Rzeszów
tel. 17 862 84 08

Nr konta 37 1500 1100 1211 0001 1863 0000
Regon: 000279798
NIP: 813-02-67-013
Rejestr Instytucji Kultury nr 8/99

Dyrektor Naczelny i Festiwalu
prof. MARTA WIERZBIENIEC

Zastępca Dyrektora
MARTA GREGOROWICZ
m.gregorowicz@filharmonia.rzeszow.pl

Sekretariat
MAGDALENA KUT
tel./fax 17 862 23 33
sekretariat@filharmonia.rzeszow.pl

Biuro Festiwalowe
tel. 17 862 85 07
biuro@filharmonia.rzeszow.pl

ANNA WIŚLIŃSKA – konsultant ds. programu
KAROLINA OLSZÓWKA – RYDZIK – organizator pracy artystycznej
GRAŻYNA HOMA – organizator pracy artystycznej
KATARZYNA SENDERSKA – referent ds. organizacyjnych i marketingu

Kasa Biletowa
tel. 17 852 02 72
rezerwacja@filharmonia.rzeszow.pl

Sprzedaż biletów na koncerty festiwalowe rozpocznie się 1 czerwca 2021r.
Od 25 maja istnieje możliwość rezerwacji miejsc w Kasie Biletowej. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, rezerwacji można dokonywać jedynie na koncerty, które odbędą się w dniach: 20, 22, 25, 26 czerwca oraz 2 lipca 2021r.

AGNIESZKA KOLBUSZ – kasjer biletowy
JUSTYNA BURDA – kasjer biletowy

Dział kadr i administracji
BEATA ŚWIERK – kierownik
kadry@filharmonia.rzeszow.pl
tel. 17 862 84 08 wew. 35

JERZY OLBRYCHT – specjalista
tel. 17 862 84 08
administracja@filharmonia.rzeszow.pl

AGNIESZKA BUKOWSKA – specjalista ds. kadrowo – administracyjnych
tel. (017) 862 84 08 wew. 16
e-mail: a.bukowska@filharmonia.rzeszow.pl

Samodzielne stanowisko do spraw gospodarczych i remontów:
Waldemar Kądziołka
e-mail: w.kadziolka@filharmonia.rzeszow.pl
tel. (017) 862 84 08 wew. 14

Samodzielne stanowisko do spraw zamówień publicznych:
Barbara Ziaja
e-mail: b.ziaja@filharmonia.rzeszow.pl
tel. (017) 862 84 08 wew. 14

Księgowość
tel. 17 862 84 08
ksiegowosc@filharmonia.rzeszow.pl

EWA CEBULAK – główny księgowy
KATARZYNA SZYMAŃSKA – zastępca głównego księgowego
MONIKA GNIEWEK – księgowy
MONIKA KOCÓJ – księgowy

Inspektor Ochrony Danych
MAGDALENA BOROWIK
e-mail: iod@filharmonia.rzeszow.pl