Kontakt

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego
ul. Chopina 30, skr. poczt. 204
35-959 Rzeszów
tel. 17 862 84 08

Nr konta 37 1500 1100 1211 0001 1863 0000
Regon: 000279798
NIP: 813-02-67-013
Rejestr Instytucji Kultury nr 8/99

Dyrektor Naczelny i Festiwalu
prof. MARTA WIERZBIENIEC

Zastępca Dyrektora
MARTA GREGOROWICZ
m.gregorowicz@filharmonia.rzeszow.pl

Sekretariat
JULIA NOCOŃ-PIZŁO – asystent dyrektora
tel./fax 17 862 23 33
sekretariat@filharmonia.rzeszow.pl

Biuro Festiwalowe
tel. 17 862 85 07
biuro@filharmonia.rzeszow.pl

ANNA WIŚLIŃSKA – konsultant ds. programu
GRAŻYNA HOMA – referent
MAŁGORZATA STOLARSKA – referent
MACIEJ SENIW – organizator pracy artystycznej

Kasa Biletowa
tel. 17 852 02 72
rezerwacja@filharmonia.rzeszow.pl

AGNIESZKA KOLBUSZ – kasjer biletowy
GRAŻYNA HOMA – kasjer biletowy

Dział kadr i administracji
BEATA ŚWIERK – kierownik
kadry@filharmonia.rzeszow.pl
tel. 17 862 84 08 wew. 35

JERZY OLBRYCHT – specjalista
tel. 17 862 84 08
administracja@filharmonia.rzeszow.pl

Księgowość
tel. 17 862 84 08
ksiegowosc@filharmonia.rzeszow.pl

EWA CEBULAK – główny księgowy
KATARZYNA DYKIEL – zastępca głównego księgowego
MONIKA GNIEWEK – księgowy
MONIKA KOCÓJ – księgowy